0914 404 2708 adlimsanat@gmail.com

تماس با ما

دفتر مرکزی و کار خانه

تبریز – جاده تبریز تهران – بعد از سه راهی اهر – 300 متر بالاتر از زیرگذر کند رود

شماره تماس : 2708 404 0914

web : www.adlimsanat.com

E-mail : adlimsanat@gmail.com